Các câu hỏi thường gặp

1 Cách đăng kí tài khoản trên VPP Tân Tiến?

2 Làm thế nào để thay đổi thông tin tài khoản trên VPP Tân Tiến?

3 Làm thế nào để mua hàng trên VPP Tân Tiến?

4 VPP Tân Tiến xác nhận đơn hàng trong bao lâu?