Quyền riêng tư

Văn phòng phẩm Tân Tiến cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tân Tiến . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. nhằm để Tân Tiến có thể tư vấn, trao đổi về sản phẩm hay liên hệ xác nhận lại với khách hàng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ về thông tin cá nhân khi không có sự cho phép hay đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, VPP Tân Tiến  sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa...